Badanie

Badanie USG serca wykonuje lek. med. kardiolog Małgorzata Sukiennik-Kujawa,
 lekarz z przyznaną Akredytacją II stopnia indywidualną w zakresie echokardiografii (EAI nr 99/2021 na okres 26.01.2021-25.01.2026).


Badanie przeprowadzane jest za pomocą aparatu Vivid i (GE Medical Systems).


Bezpośrednio po badaniu możliwa jest konsultacja medyczna.


Na koniec wizyty Pacjent otrzymuje wynik badania USG z opisem zmian serca.

Do wyniku załączane są kolorowe wydruki obrazów USG, jeśli lekarz takie wykonał w czasie badania. 


Gabinet posiada również:
- elektrokardiograf serii AsCARD Green 05.101, 3-kanałowy, na którym przeprowadzane są badania EKG,
- holter ciśnieniowy Contec ABPM50 przeznaczony do całodobowego pomiaru ciśnienia.

Prosimy zabrać na wizytę możliwie szeroką dokumentację medyczną:
- lista aktualnie zażywanych leków i ich dawek,
- wypisy ze szpitala,
- konsultacje lekarskie, 
- wyniki badań usg, ekg, rtg, laboratoryjnych itp.

oraz znać wagę i wzrost swojego ciała.

zapraszamy