Rejestracja

Rejestracja wyłącznie telefoniczna:

kom. 721 543 034 
(w przypadku nieodebrania połączenia staramy się oddzwaniać, 
można zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce albo wysłać wiadomość SMS,
np. podać numer swojego telefonu, gdy jest zastrzeżony)
Rejestracja w godzinach:

środa 16-18  i  czwartek 8-10 

Dokonując rejestracji na wizytę proszę pamiętać o przygotowaniu danych Pacjenta:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer PESEL.

Te dane potrzebne są do wystawienia recepty.

Prosimy planować termin wizyty z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

zapraszamy