Recepty

Uprzejmie informujemy, że Pacjenci, u których wizyta jest połączona z wypisaniem recept, proszeni są każdorazowo o przedstawienie dowodu tożsamości z aktualnym dowodem ubezpieczenia lub legitymacją emeryta/rencisty.

Również osoby represjonowane lub honorowi dawcy krwi proszeni są o okazanie odpowiednich legitymacji.

Jeśli aktualność ubezpieczenia Pacjenta nie zostanie potwierdzona w systemie eWUŚ, wówczas brak lub nieaktualność wspomnianych dokumentów pozostawia jedynie możliwość wypisania recepty na leki pełnopłatne.

Dokonując rejestracji na wizytę proszę pamiętać o przygotowaniu danych Pacjenta:

- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer PESEL.

Te dane potrzebne są do wystawienia recepty.